7.СУ "Свети Седмочисленици"

Родителска среща за I клас:
8 септември 2016 г. от 18:30 часа

Прием за учебната 2016/2017 г.  

Родителска среща за Първи клас -
14 юни 2016 г. (вторник) 18:30 часа.

 

 

Ред за приемане и записване на ученици в І клас за учебната 2016/2017 година

Бланка за Заявление за прием за първи клас

1. Прием на ученици в І клас:

1.1. През учебната 2016/2017 година 7. СОУ "Свети Седмочисленици" планира да бъдат сформирани 4 паралелки по 22 ученици: три паралелки с факултативно изучаване на английски език и ако има достатъчно деца, желаещи да изучават немски език - една паралелка с факултативно изучаване на немски език.
1.2.Документи за участие в класирането се подават по образец на място.

2. Класиране:

2.1. Класирането се извършва между всички кандидати, независимо от датата за подаване на заявлението.
2.2. В класирането участват всички деца, чиито родители са подали коректно попълнено заявление в указаните срокове.
2.3. Класирането се извършва по получената в заявленията информация.
2.4. Заявленията с непълна информация се считат за невалидни.
2.5. В случай, че броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение, класирането на кандидатите да се извърши по изброените в т. 3 критерии.

3. Критерии за подбор на кандидатите:

3.1. Критериите, по които ще се приемат ученици (при по-голям брой желаещи от местата в паралелките) ще носят съответен брой точки, както следва:
3.1.1. Деца, чиито по-големи брат и/или сестра са ученици на 7. СОУ ”Свети Седмочисленици” – 6 точки.
3.1.2. Деца/внуци на учители и служители на 7. СОУ ”Свети Седмочисленици”, както и деца/внуци на бивши учители от 7. СОУ ”Свети Седмочисленици”, с трудов стаж в училищего не по-малко от 15 години – 6 точки.
3.1.3. Деца, завършили успешно подготвителна група в 7. СОУ ”Св.Седмочисленици” – 6 точки,
3.2. Останалите кандидати участват в класирането на база сумата от точки, събрани по следните критерии:
3.2.1. Деца, чиито местоживеене на родителите е в района на училището - район”Средец” /доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016г./ – 3 точки.
3.2.2. Деца, чиито родители са с месторабота в района на училището /доказва се със служебна бележка от местоработата/ - 2 точки.
3.2.3. Деца близнаци и сираци – 2 точки.
3.3. При равна сума от точки, предимство има онзи кандидат, който е получил точки по критерий по т. 3.1.
3.4. При равна сума от точки по критериите по 3.2., предимство има онзи кандидат, който е получил повече точки по критерий 3.2.1.
3.5. При равна сума от точки и равен брой точки по критерий 3.2.1 предимство има онзи кандидат, който е заявил желание за изучаване на чужд език, необходим за попълване на местата в обявените паралелки.
3.6. При равна сума от точки, равен брой точки по критерий 3.2.1 и заявено еднакво желание за изучаване на чужд език, между кандидатите се тегли жребий.
3.7. При равна сума от точки, или равен брой точки по единственно отразен критерии в заявлението на кандидатите, между тях се тегли жребий.

За вашите деца училището предлага:

- съвременно обучение с висококвалифицирани преподаватели

- чуждоезиково обучение от първи клас - 2 часа/седмично (английски/немски)

- осигурено целодневно обучение за всички желаещи - занималня с работно време от 12:30 до 18:00 ч.

- собствен стол и бюфет

- интересни извънкласни възможности

 

 Ето ги настоящите ни първокласници

първи учебен ден  готови за .... всичко 
 всеки със самостоятелно място  в светла и просторна стая

 

 

 

 

rss 32  facebook 32  twitter 32

Награди и постижения

 

Купи и грамоти

7. СУ в снимки

 

7. СОУ

Календар

Февруари 2017
НПВСЧПС
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728